ใกล้สิ้นปีแล้ว ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีดี?

black Android smartphone near ballpoint pen, tax withholding certificate on top of white folder

ใกล้สิ้นปีแล้ว นอกจากจะเป็นสัญญาณของวันปีใหม่แล้ว ยังเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเสียภาษี ซึ่งหลายคนก็ต้องมองหาการลดหย่อนภาษีอยู่ เราจึงจะมาแนะนำคุณ ว่าสิ้นปีนี้ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีดี?

ซื้อองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษี

กองทุนรวมเป็นการร่วมลงทุนอย่างหนึ่ง แต่จะเป็นการลงทุนที่ให้คนหลาย ๆ คนนำเงินมารวมกันเป็นกองทุนรวม โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นผู้ดูแลหรือผู้จัดการนำเงินในกองทุนรวมไปบริหารจัดการลงทุน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด โดยการที่คุณนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวม ผู้ลงทุนจะได้รับเงินปันผลต่าง ๆ  และยังสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย โดยกองทุนรวมแต่ละที่ก็จะสามารถลดหย่อนภาษีไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับแต่ละกองทุน เช่น

  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี ไม่เกิน 500,000 บาท
  • กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ได้สิทธิประโยชน์สำหรับลดหย่อนภาษี 5 ปี
  • กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท

แต่ถึงอย่างนั้น การซื้อกองทุนรวมก็ใช่ว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนมาเสมอไป เนื่องจากมูลค่าของกองทุนรวม มีการปรับขึ้นหรือลดลง และอาจถึงขั้นขาดทุนได้

ลดหย่อนภาษีจากการบริจาคเงิน

ใครที่เป็นสายบุญทราบหรือไม่ ว่าการทำบุญของคุณสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วย ซึ่งคุณสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะทำบุญด้วยการบริจาคเงินด้านไหน ดังนี้

  • เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษี
  • เงินบริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา พัฒนาสังคม ประโยชน์สาธารณะและสถานพยาบาลของรัฐ ลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษี
  • เงินบริจาคพรรคการเมือง ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

โดยขั้นตอนการยื่นภาษีนั้น คุณจะต้องมีหลักฐานในการบริจาคเพื่อประกอบการยื่นภาษี ได้แก่ ใบอนุโมทนาบัตรหรือใบเสร็จรับเงินตามแต่ละการบริจาค โดยจะต้องระบุชื่อองค์กรที่คุณได้บริจาคเงิน วันเดือนปีที่ออกใบอนุโมทนาบัตรหรือใบเสร็จ ชื่อผู้บริจาค และจำนวนเงินให้ครบถ้วน

เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน

โครงการช้อปดีมีคืนเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมา เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับการลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าและบริการตามที่กำหนด และขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมาเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นภาษี ในปีภาษี 2565 (ยื่นภาษีช่วง 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2566) โดยจะสามารถซื้อสินค้าได้ภายในวันที่ 21 ธ.ค.2565 เป็นวันสุดท้าย สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุด 30,000 บาท การเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนไม่ต้องมีการลงทะเบียนแต่อย่างใด แต่คุณจะต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้เสียภาษีปี 2565 และไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งข้อจำกัดของโครงการช้อปดีมีคืน มีสินค้าบางอย่างที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ลอตเตอรี่ น้ำมัน ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน

ซื้อประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการซื้อประกันสุขภาพ จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วย โดยคุณจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยประกันสุขภาพนั้นจะมีแผนให้คุณได้เลือกหลากหลายตามความต้องการ ได้แก่

  • ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD) เป็นประกันสุขภาพที่จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันในกรณีที่แพทย์ได้วินิจฉัยแล้วว่าต้องพักรักษาตัว และเฝ้าระวังอาการอยู่ที่โรงพยาบาล
  • ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นประกันสุขภาพที่จะมอบความคุ้มครองให้กับผู้เอาประกันในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่รุนแรงถึงขั้นต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
  • ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง (Critical illness Insurance) ประกันที่จะมอบความคุ้มครองด้านสุขภาพ ที่ครอบคลุมไปถึงอาการเจ็บป่วยด้วยโรร้ายแรงต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ, โรคมะเร็ง, โรคหลอดเลือด หรือโรคอื่น ๆ ตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์

หากใครกำลังมองหาวิธีลดหย่อนภาษีอยู่ การซื้อประกันสุขภาพก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่แนะนำ เพราะนอกจากจะช่วยลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังเป็นการซื้อผู้ดูแลสุขภาพให้แก่ตัวคุณเองอีกด้วย ช่วยให้คุณสบายใจได้ทุกครั้ง และไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไว้แต่เพียงผู้เดียว เข้ามาเลือกประกันสุขภาพได้ที่ Rabbit Care เรามีแผนประกันสุขภาพให้คุณได้เลือกหลากหลาย ได้แก่ ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก และประกันสุขภาพโรคร้ายแรง และยังได้รับสิทธิพิเศษเมื่อคุณทำประกันกับเรา ด้วยบริการ Health Caresultant ให้ลูกค้าสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพผ่านการวิดีโอคอลกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับใบสั่งยาออนไลน์ สมัครประกันสุขภาพวันนี้ ลดหย่อนภาษีได้เลย https://rabbitcare.com/health-insurance